Vol437女神妲己普吉岛旅拍黑色镂空内衣露豪乳胶带遮点诱惑写真43P妲己尤蜜荟

Vol437女神妲己普吉岛旅拍黑色镂空内衣露豪乳胶带遮点诱惑写真43P妲己尤蜜荟

 一去甘草,一加参芩,而缓急自别,仲景用方之妙如此。 以水灌之亦喘者,是形寒,寒魏荔彤曰:此申明本条喘急一证,有因水而成者。

 今身黄,脉沉结,少腹□,小便自利,其人如狂者,则是血证,非湿热也,故宜抵当汤以攻其血。 伤寒中风,医反下之,其人下利,日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心中痞□而满,干呕,心烦不得安,医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚,此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使□也,甘草泻心汤主之。

 五脏更相平也,一脏不平,所胜平之,此之谓也。 程应旄曰:按陷胸条曰:心下痛按之石□。

又曰:太阳变证,多属亡阳,少阳变证,兼属亡阴,以少阳与厥阴为表里,荣阴被伤故也。假令服桂枝汤,汗已出,热粟俱解,而腹中增痛,又为表已和里未调也,宜与桂枝汤倍加芍药,调里以和其表。

”滑伯仁曰∶“不”字疑衍。若脉浮大,则邪犹在表,下之是令其结而又结也,结胸证悉具,谓□满而痛,结在膈之上下也。

程应旄曰:麻仁丸润燥通幽,伤寒不可恣行大承气可知矣。 风宜防风味辛,及治风通用,故防风为君,甘草、白术为佐。

Leave a Reply